BIROUL EXECUTIV-COMPONENȚĂ


 • Gabriel GÎRNIȚĂ
  Președinte 
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. /Contact: 0762.262.295

 • Voinea NEGOIȚĂ
  Președinte Executiv 
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Contact: 0761.788.003
 •  
  Alen NUȚU
  Secretar General 
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. /Contact:0720.440.162
 •  
  Nicolae DONȚU
  Vicepreședinte 
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  /Contact: 0756.582.585
 • Nicolae FERA
  Vicepreședinte ANAF
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  /Contact: 0734.622.185
 • Marin MATEI

           Trezorier

           Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Contact: 0799.211.999

Art. 20 Biroul Executiv:

(1) Este organul de conducere operativă a FSDR

(2) Biroul Executiv este compus din: preşedinte, președinte executiv , secretar general şi cinci vicepreşedinţi, câte unul pentru fiecare sector de activitate în parte. Delimitarea sectoarelor se va face de către Biroul Executiv”.

Art. 21 (1) Alegerea membrilor Biroului Executiv se face prin vot secret de către AG, cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unu din numărul de voturi valabil exprimate. (2) Presedintele Executiv va fi ales prin vot secret de către AG şi este locţiitorul de drept al Preşedintelui.

(3) Membrii Biroului Executiv sunt aleşi pentru o perioadă de cinci ani. La încheierea mandatului, aceştia pot fi realeşi.

(4) Se poate înscrie în cursa pentru ocuparea unei funcţii în Biroul Executiv oricare membru din organele de conducere ale unui sindicat afiliat la FSDR cu condiţia ca sindicatul din care face parte să-şi fi îndeplinit obligaţiile la zi faţă de federatie. Fiecare organizaţie membră are dreptul la depunerea unei singure candidaturi pe fiecare funcţie din Biroul Executiv. Candidaţii vor respecta criteriile de candidatură stabilite conform statutului.

Art. 22 În cazul demisiei, al suspendării sau revocării mandatului Preşedintelui federaţiei, sau în alte cazuri în care acesta se află în incapacitate de a-şi exercita prerogativele, mandatul celorlalţi membri ai Biroului Executiv continuă până la încetarea mandatului pentru care au fost aleşi.

Art. 23 Activitatea Biroului Executiv se desfăşoară în baza “Regulamentului de Organizare şi Funcţionare” .

Art. 24 (1) Depăşirea competenţelor şi a limitelor de reprezentare, precum şi neîndeplinirea atribuţiilor stabilite conform prevederilor prezentului statut şi a regulamentelor adoptate în baza acestuia, poate atrage revocarea membrului Biroului Executiv în cauză şi angajarea răspunderii materiale sau penale, după caz.

(2) Rezoluţia de revocare a Preşedintelui şi a membrilor Biroului Executiv poate fi adoptată de Biroul Federativ cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. Rezoluţia de revocare a unui membru din Biroul Executiv va fi supusă spre aprobare AG. Până la AG, care va fi convocată în cel mult 90 de zile, persoana în cauză este suspendată din funcţie.

(3) Pe perioada suspendării sau vacantării funcţiei de vicepreşedinte, Biroul Executiv va desemna un membru interimar, dintre membrii Biroului Federativ, până la următorul AG.

Art. 25 Atribuţiile Biroului Executiv:

a) Duce la îndeplinire hotărârile adoptate de AG şi rezoluţiile luate de Biroul Federativ, preocupându-se permanent de aplicarea adecvată şi eficientă a mijloacelor de acţiune enumerate, în limitele competenţelor sale;

b) Prezintă raportul scris AG şi Biroului Federativ asupra activităţii desfăşurate;

c) Stabileşte poziţia de principiu a FSDR faţă de evenimentele majore sociale şi economice ori de altă natură care afectează ori care pot afecta, direct sau indirect, interesele legitime ale membrilor săi, atât cele colective cât şi cele individuale;

d) Propune proiectul de modificare a Statutului FSDR şi îl supune aprobării AG.

e) propune AG afilierea pe plan naţional sau internaţional a FSDR;

f) aprobă afilierea sindicatelor la FSDR;

g) adoptă decizii cu caracter extraordinar în orice domeniu privind activitatea şi gestiunea curentă şi imediată a FSDR, cu votul a 50%+1 dintre membrii săi.