9La data de 15.07.2022, în Monitorul Oficial al României  nr. 716, Partea I, a fost publicată  ORDONANȚA GUVERNULUI  nr. 16 din 15 iulie 2022, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri

financiar-fiscale.

Astfel, prin această ordonanță  s-a modificat articolul 77  din Codul fiscal și la punctul 2 se prevede că ,, Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază şi deducerea personală suplimentară şi se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat”.

La punctul 10 din același articol se arată că pe lângă deducerea personală de bază se mai acordă o deducere personală suplimentară:

,,(10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

a)15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3);

b)100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.”

Având în vedere că începând cu data de 01.01.2023 valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilită la suma de 3.000 lei,  din prevederile art. 77 alin 10 lit. a din Legea 227/2015, rezultă că fiecare angajat al cărui salariu brut realizat nu depășește suma de 5.000 lei (3.000 lei contravaloarea salariului minim brut pe țară garantat în plată + 2.000 lei venit maxim realizat peste nivelul salariului minim brut), beneficiază pe lângă deducerea personală de bază și de deducerea personală suplimentară în cuantum de 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată , cu condiția de a avea cel puțin în întreținere un copil de până la 26 ani, înscris la o formă de învățământ.

De menționat că există două situații în care angajații solicită această deducere suplimentară și pe lângă cererea adresată angajatorului, mai trebuie să prezinte și următoarele documente:

  • pentru copiii cu vârsta până în 18 ani:
  • copie certificat naștere / copie act de identitate;
  • adeverință unitatea de învățământ;
  • adeverință eliberată de angajatorul celuilalt părinte din care să rezulte că nu a fost înscris la deducere.
  • pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani:
  • copie act de identitate;
  • adeverință unitatea de învățământ (facultate, master, etc);
  • adeverință eliberată de angajatorul celuilalt părinte din care să rezulte că nu a fost înscris la deducere;
  • adeverință eliberată de unitatea de învățământ ale cărei cursuri le urmează că nu este beneficiar de bursă sau alte venituri;
  • adeverință eliberată de organul fiscal din raza unde domiciliază că nu realizează venituri.

Suntem convinși că aceste informații vor ajuta foarte multe categorii de persoane care se încadreaza în situatiile exemplificate anterior, din toate categoriile profesionale, ale căror venituri brute realizate nu depășesc suma de 5.000 lei.

Referitor la prevederile de la pct. 10 lit. b, este clar de înțeles că deducerea personală suplimentară se acordă doar unui angajat din familie  pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, , indiferent de nivelul salariului.

Și în această situație, angajatul pe lângă cererea pe care o completează, trebuie să mai depună la angajator și documentele enumerate pentru pct. 10 lit. a.

 DESCARCĂ MODEL DECLARAȚIE

Atașăm alăturat textele de lege:

CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015

(Legea nr. 227/2015)

Articolul 59

Sfera de cuprindere a impozitului

(1)Impozitul prevăzut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplică următoarelor venituri:

a)în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României;

(2)Persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţia de rezidenţă prevăzută la art. 7 pct. 28 lit. b) este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu prima zi în care declară că centrul intereselor vitale se află în România.

 (2^1)Persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţia de rezidenţă prevăzută la art. 7 pct. 28 lit. c) este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu prima zi a sosirii în România.

 

Articolul 77

Deducere personală

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (2^1) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

(2) Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază şi deducerea personală suplimentară şi se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat.

(3) Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară.

(4) Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de până la nivelul prevăzut la alin. (3) inclusiv, deducerile personale de bază se stabilesc potrivit următorului tabel:

 

Persoane aflate în întreţinere

fără

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 şi peste

Venit brut lunar

Procent din salariul minim

Procent din salariul minim

Procent din salariul minim

Procent din salariul minim

Procent din salariul minim

de la.... la...

         

1

salariul minim

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

45,00%

salariul minim + 1 leu

salariul minim + 50 lei

19,50%

24,50%

29,50%

34,50%

44,50%

salariul minim + 51 lei

salariul minim + 100 lei

19,00%

24,00%

29,00%

34,00%

44,00%

salariul minim + 101 lei

salariul minim + 150 lei

18,50%

23,50%

28,50%

33,50%

43,50%

salariul minim + 151 lei

salariul minim + 200 lei

18,00%

23,00%

28,00%

33,00%

43,00%

salariul minim + 201 lei

salariul minim + 250 lei

17,50%

22,50%

27,50%

32,50%

42,50%

salariul minim + 251 lei

salariul minim + 300 lei

17,00%

22,00%

27,00%

32,00%

42,00%

salariul minim + 301 lei

salariul minim + 350 lei

16,50%

21,50%

26,50%

31,50%

41,50%

salariul minim + 351 lei

salariul minim + 400 lei

16,00%

21,00%

26,00%

31,00%

41,00%

salariul minim + 401 lei

salariul minim + 450 lei

15,50%

20,50%

25,50%

30,50%

40,50%

salariul minim + 451 lei

salariul minim + 500 lei

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

40,00%

salariul minim + 501 lei

salariul minim + 550 lei

14,50%

19,50%

24,50%

29,50%

39,50%

salariul minim + 551 lei

salariul minim + 600 lei

14,00%

19,00%

24,00%

29,00%

39,00%

salariul minim + 601 lei

salariul minim + 650 lei

13,50%

18,50%

23,50%

28,50%

38,50%

salariul minim + 651 lei

salariul minim + 700 lei

13,00%

18,00%

23,00%

28,00%

38,00%

salariul minim + 701 lei

salariul minim + 750 lei

12,50%

17,50%

22,50%

27,50%

37,50%

salariul minim + 751 lei

salariul minim + 800 lei

12,00%

17,00%

22,00%

27,00%

37,00%

salariul minim + 801 lei

salariul minim + 850 lei

11,50%

16,50%

21,50%

26,50%

36,50%

salariul minim + 851 lei

salariul minim + 900 lei

11,00%

16,00%

21,00%

26,00%

36,00%

salariul minim + 901 lei

salariul minim + 950 lei

10,50%

15,50%

20,50%

25,50%

35,50%

salariul minim + 951 lei

salariul minim + 1.000 lei

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

35,00%

salariul minim +1001 lei

salariul minim + 1.050 lei

9,50%

14,50%

19,50%

24,50%

34,50%

salariul minim + 1.051 lei

salariul minim + 1.100 lei

9,00%

14,00%

19,00%

24,00%

34,00%

salariul minim + 1.101 lei

salariul minim + 1.150 lei

8,50%

13,50%

18,50%

23,50%

33,50%

salariul minim + 1.151 lei

salariul minim + 1.200 lei

8,00%

13,00%

18,00%

23,00%

33,00%

salariul minim + 1.201 lei

salariul minim + 1.250 lei

7,50%

12,50%

17,50%

22,50%

32,50%

salariul minim + 1.251 lei

salariul minim + 1.300 lei

7,00%

12.00%

17,00%

22,00%

32,00%

salariul minim + 1.301 lei

salariul minim + 1.350 lei

6,50%

11,50%

16,50%

21,50%

31,50%

salariul minim + 1.351 lei

salariul minim + 1.400 lei

6,00%

11,00%

16,00%

21,00%

31,00%

salariul minim + 1.401 lei

salariul minim + 1.450 lei

5,50%

10,50%

15,50%

20,50%

30,50%

salariul minim + 1.451 lei

salariul minim + 1.500 lei

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

30,00%

salariul minim + 1.501 lei

salariul minim + 1.550 lei

4,50%

9,50%

14,50%

19,50%

29,50%

salariul minim + 1.551 lei

salariul minim + 1.600 lei

4,00%

9,00%

14,00%

19,00%

29,00%

salariul minim + 1.601 lei

salariul minim + 1.650 lei

3,50%

8,50%

13,50%

18,50%

28,50%

salariul minim + 1.651 lei

salariul minim + 1.700 lei

3,00%

8,00%

13,00%

18,00%

28,00%

salariul minim + 1.701 lei

salariul minim + 1.750 lei

2,50%

7,50%

12,50%

17,50%

27,50%

salariul minim + 1.751 lei

salariul minim + 1.800 lei

2,00%

7.00%

12,00%

17,00%

27,00%

salariul minim + 1.801 lei

salariul minim + 1.850 lei

1,50%

6,50%

11,50%

16,50%

26,50%

salariul minim + 1.851 lei

salariul minim + 1.900 lei

1,00%

6,00%

11,00%

16,00%

26,00%

salariul minim + 1.901 lei

salariul minim + 1.950 lei

0,50%

5,50%

10,50%

15,50%

25,50%

salariul minim + 1.951 lei

salariul minim + 2.000 lei

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

25,00%

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste nivelul prevăzut la alin. (3) nu se acordă deducerea personală de bază.

(5) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie fiecărui contribuabil în întreţinerea căruia/cărora se află aceştia.

(7) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi.

(8) Suma reprezentând deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

(9) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m^2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m^2 în zonele montane.

(10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

a)15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3);

b)100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

(11) Prin părinte, în sensul alin. (10) lit. b), se înţelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) În cazul în care copilul este întreţinut de ambii părinţi, deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) se acordă unuia dintre părinţi prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învăţământ şi a unei declaraţii pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.

(13) În situaţia în care părintele desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (12), părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligaţia să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.

(14) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.”

 

Reușim împreună!

Echipa FSDR

Attachments:
Download this file (declaratie deducere suplimentara impozit.pdf)Declaratie[ ]142 kB