Astăzi, la sediul MAI, a avut loc consultarea reprezentanților federațiilor reprezentative cu privire la modificarea unor acte normative publicate pentru "transparenta decizionala", ședință la care reprezentantul F.S.D.R. a formulat mai multe propuneri/observații, primite în urma consultării

membrilor sindicatelor afiliate.


Având în vedere experiența anterioară și sesizările formulate până în prezent cu privire la modul de acordare a majorării salariale prevazute de OUG 147/2020 și OMAI 20/2021, cât și întârzierile nejustificate ale angajatorului si tergiversarea aplicării normelor metodologice de aplicare a OMAI, am adus în discuție propuneri pentru clarificare/modificare a OMAI 20/2021 situația familiilor monoparentale cărora, prin aplicarea prevederilor legale existente de acordare obligatorie a zilelor libere pentru supravegherea minorilor li se reducea substanțial veniturile salariale, deși, pentru acestea, acordarea majorării salariale ar permite prezența la serviciu a lucrătorului MAI pentru îndeplinirea sarcinilor fără întârziere sau încărcătură suplimentara de sarcini a altor colegi, implicit plata în întregime a salariului (de mare ajutor în situația familiilor monoparentale).

In modificarea OMAI propusa de MAI este prevăzută acordarea majorării salariale familiilor monoparentale in situația neaprobării cererii de acordare a zilelor libere, ori, în viziunea noastră, aceasta condiționare nu ar trebui sa existe, întrucât nu ar rezolva problemele existente având în vedere existența actelor normative anuale prin care se dispune reducerea cheltuielilor în instituțiile bugetare. Prin urmare, am solicitat ca opțiunea de solicitare a majorării salariale în situația familiilor monoparentale să existe de la început și nu după neaprobarea cererii de acordare a zilelor libere, schimbând condiționarea cu alternativa încă de la momentul formulării cererii: zile libere sau majorare salarială.


De asemenea am solicitat reglementarea situației familiilor de lucrători MAI care au copii minori de până la 12 ani, dar care nu au un certificat de căsătorie, certificat de deces sau hotărâre de divorț. Aceste cupluri nu sunt considerate familii (pentru că nu există un certificat de căsătorie) și nici familii monoparentale (pentru că nu există un certificat de deces al vreunuia dintre părinți sau hotărâre judecătorească de divorț). Prin urmare, astfel de familii sunt discriminate cu privire la acordarea majorării salariale sau zilelor libere fiind necesară o clarificare a situației existente si detaliate mai sus, in sensul stabilirii prin ordin de ministru a categoriei de familie în care acesti lucrători MAI se pot încadra: ori familii în sensul legii, ori familii monoparentale, pentru a putea beneficia de drepturile cuvenite.


Propunerile vor fi analizate la nivelul conducerii MAI, inclusiv din prisma impactului bugetar și în perioada imediat următoare va fi publicat OMAI de modificare a OMAI 20/2021, speram noi, în interesul lucrătorilor MAI, iar în cazul în care aceste propuneri nu vor putea fi introduse la acest moment, ministerul si-a luat angajamentul transmiterii acestora către ministerul de resort, în speță Ministerul Muncii și Justiției Sociale, pentru introducerea într-o etapă distinctă de modificare a OUG 147/2020.

Reusim împreună!

Echipa F.S.D.R.